Enklare äta klimatsmart

Enklare äta klimatsmart

Både Ica och Mat.se lanserar nu hjälpmedel för sina kunder som ska göra det enklare att äta klimatsmart.

Ica lanserar verktyget ”Mitt klimatmål”. Det är ett nytt digitalt verktyg som skapar en möjlighet för ICA-kunder att följa klimatpåverkan från sina matinköp. Genom ökad medvetenhet och tips på mer klimatsmarta alternativ hoppas ICA hjälpa sina kunder till hållbara val för en god morgondag

ICA har nu utvecklat tjänsten så att alla ICA-kunder kan följa vilket klimatavtryck deras matkonsumtion ger med hjälp av modern teknik och vetenskapliga beräkningar. När kunden använder sitt ICA-kort vid matinköp i ICA-butiker och online beräknas och registreras matens klimatpåverkan. Tjänsten aktiveras på ica.se och därefter kan det individuella avtrycket följas månad för månad. Med hjälp av tips och klimatguidade recept får kunden också hjälp att minska sitt avtryck.

Även Mat.se har lanserat ett eget hjälpmedel för att deras kunder ska kunna göra fler klimatsmarta val och på så vis minska klimatpåverkan från deras matinköp. Målet för Mat.se är att den totala klimatpåverkan från kundernas matinköp ska minska med 50 procent.

Klimatdatan för matvarorna på Mat.se ska tas fram i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden där RISE befintliga klimatdatabas för livsmedel kommer att anpassas och utvecklas för att matcha Mat.ses sortiment.

Kunderna som handlar på Mat.se kommer att få förslag på varor med lägre klimatpåverkan under tiden de handlar. Samtidigt kan de välja bland olika miljömärkningar, till exempel KRAV och MSC. Vid betalning får kunderna även ett kvitto på matkassens totala klimatpåverkan och hur den påverkas av olika livsmedel. Kunderna kommer själva kunna följa hur klimatpåverkan för inköpen förändras över tid. På så sätt blir det också möjligt att sätta upp personliga mål för att minska de egna matinköpens klimatavtryck. För Mat.se är målet att kundernas totala klimatpåverkan ska halveras.

 

Läs mer: https://www.icagruppen.se/hallbarhet/#!/lb//hallbarhet/artiklar/mitt-klimatmal/

http://news.cision.com/se/mat-se/r/mat-se-gor-det-enklare-att-handla-klimatsmart,c2496776