Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2019-10-22

Spaning

Får XR sitt genombrott 2020?

Får XR sitt genombrott 2020?

Författaren, futuristen och Forbes-skribenten Bernard Marr spår att XR (Extended Reality) kommer att få ett stort genombrott i näringslivet nästa år.

XR kombinerar VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality) och har funnits i spelvärlden i ett par år. Bernard Marr menar att XR kommer bli allt viktigare både inom utbildning och simulering, men också när det gäller att utveckla metoder att interagera med kund.

Frågan återstår alltså: kommer XR lyckas med det som varken VR eller AR ännu har gjort: slå igenom på riktigt?

Källa:  https://www.va.se/nyheter/2019/10/17/glom-vr-och-ar--nasta-ar-maste-du-forbereda-dig-pa-extended-reality/

Bild: Pixabay.