Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2020-09-01

Spaning

Färre får kompetens-utveckling

Färre får kompetens-utveckling

Hela 7 av 10 uppger att de behöver uppdatera sina kompetenser inom de närmsta två åren för att vara fortsatt attraktiva på arbetsmarknaden. Det visar Unionens kompetensundersökning 2020. Unionens kompetensundersökning är en årligt återkommande undersökning där Novus på uppdrag av Unionen kartlägger hur det står till med kompetensutvecklingen bland tjänstemän i privat sektor.
Av de tillfrågade i Unionens undersökning svarar 7 av 10 att de ser ett behov av kompetensutveckling för att vara fortsatt attraktiva på arbetsmarknaden de närmaste två åren.  Samtidigt ser vi hur antalet som genomfört en kompetensutveckling går åt fel håll och sjunker. Hela 47 % svarar att de inte genomfört någon kompetensutveckling de senaste tolv månaderna, det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2019.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/farre-far-kompetensutveckling-samtidigt-som-behovet-okar?publisherId=20109&releaseId=3281467
 
Bild: Depositphoto