Mat / Dryck
Publicerat: 2023-08-31

Spaning

Fortsatt minskad försäljning av ekologisk mat

Fortsatt minskad försäljning av ekologisk mat

Försäljningsvärdet för ekologisk mat i svenska livsmedelsbutiker minskade med 1,8 procent under det andra kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Precis som de närmast föregående kvartalen är nedgången ett nettoresultat av stigande priser men ännu större nedgång i sålda volymer.

De kraftiga prisökningarna på alla sorters livsmedel har gjort att konsumenter håller igen på sina inköp. Ekoprodukter väljs regelbundet bort till förmån för billigare konventionella alternativ eller billigare ekologiska produkter (till exempel färs istället för helt kött).

Utvecklingen skiljer sig något mellan kategorier. För mejeriprodukter var försäljningsvärdet under årets andra kvartal i det närmaste oförändrat (-1,5 procent), men volymerna minskade med 10,9 procent. För ägg ökade försäljningsvärdet med 17,0 procent. Den kraftiga uppgången uppstod genom en kombination av höjda priser och en ökad volym. För frukt och grönt minskade försäljningsvärdet med 5,0 procent, i huvudsak en effekt av minskade volymer medans priserna förändrades marginellt.

 

Källa: https://www.ekolantbruk.se/nyheter/sa-gick-forsaljningen-kvartal-2

 

Bild: Depositphotos