Fortsatt minskat kontant-användande

Fortsatt minskat kontantanvändande

Svenska hushåll använder i allt större utsträckning elektroniska betalningsmedel som bankkort och Swish samtidigt som kontantanvändandet minskar. Det visar Riksbankens senaste rapport om svenskens betalningsvanor. Bland de elektroniska betalningsmedlen dominerar bankkort fortfarande, men Swish blir alltmer populärt. 80 procent av de svarande betalade med bankkort vid sitt senaste köp. Motsvarande siffra 2016 var 64 procent. Sex av tio uppger att de använt mobiltjänsten Swish under den senaste månaden, lika många anger att de använt kontanter under den senaste månaden.

Även om kontantanvändandet minskar är det få hushåll som upplever problem med att affärer och butiker inte accepterar kontantbetalning. Betalningsvanorna skiljer sig också åt i olika befolkningsgrupper där yngre i högre grad föredrar elektroniska betalningsmedel. Kontantanvändningen är något högre i glesbygden än för riket som helhet och ligger på ungefär samma nivå som vid undersökningen 2016.

Parallellt med att Swish har ökat i popularitet har andelen hushåll som uppger att de använt kontanter under den senaste månaden fortsatt att minska. Sex av tio svenskar har använt kontanter som betalningsmedel under den senaste månaden. Motsvarande siffra 2016 var åtta av tio, vilket indikerar att allt färre hushåll väljer att betala kontant.

 

Läs rapporten: https://www.riksbank.se/globalassets/media/statistik/betalningsstatistik/2018/svenska-folkets-betalningsvanor-2018.pdf