Utbildning
Publicerat: 2014-11-10

Spaning

Framtidens klassrum

Framtidens klassrum

Samsung och Högskolan Väst i Trollhättan har inlett det gemensamma projektet Framtidens klassrum. Samarbetet ska etablera formerna för hur teknik och lärande ska interagera i skolan. Ambitionen med samarbetet är att lärarstudenterna redan i sin utbildning ska få tillgång till de digitala verktyg som de kommer att möta i sitt framtida yrkesliv och förbereda dem på det framtida digitala klassrummet. Samarbetet innebär bland annat att Samsung lånar ut tekniska verktyg i form av tablets och interaktiva displayer till tre digitala labb på Högskolan Väst.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/samsung/pressreleases/hoegskolan-vaest-och-samsung-utformar-framtidens-klassrum-1074671