Hälsa / Träning
Publicerat: 2017-03-06

Spaning

Idrott och motion allt vanligare bland äldre

Idrott och motion allt vanligare bland äldre

72 procent av kvinnor och män idrottar eller motionerar minst någon gång i veckan. Det är en ökning från 2008–2009, då 59 procent motionerade lika mycket. För personer över 75 år nästan fördubblades andelen som motionerar varje vecka under perioden 2008–2015. Utomhusidrottandet står för en stor del av ökningen. Det visar SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF/SILC) som bland annat mäter i vilken utsträckning olika grupper i befolkningen utövar olika fritidsaktiviteter och hur detta utvecklas över tid. År 2014–2015 hade 74 procent av kvinnorna och 70 procent av männen 16 år och äldre idrottat eller motionerat varje vecka eller mer än 20 gånger under den föregående 12-månadersperioden, antingen utomhus eller inomhus. En jämförelse av åldersgrupper visar att ungdomar idrottar i störst utsträckning. Bland 16–24-åringar idrottade 82 procent varje vecka, och bland unga vuxna, 25–34-åringar, var det 75 procent. För män avtar idrottandet successivt med stigande ålder, medan kvinnor i större utsträckning fortsätter att vara aktiva. Först i 85-årsåldern har omfattningen av idrottandet minskat markant såväl bland kvinnor som bland män.
Läs mer här: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Idrott-och-motion-allt-vanligare-bland-aldre