Hälsa / Träning
Publicerat: 2012-09-18

Spaning

Mobil hälsa – inne i kroppen

Mobil hälsa – inne i kroppen

Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt Proteus Digital Healths nya sensor för att skanna vad som händer inne kroppen. Lösningen är även godkänd av EU. Sensorn är liten som ett sandkorn och kan placeras inne i t ex ett piller. När man svalt pillret går det sedan att följa sensorn inne i kroppen via plåster som kommunicerar med sensorn. Från plåstret går sedan informationen till mobiltelefonen där man sedan kan avläsa informationen som skickats från sensorn. Sensorn i kroppen drivs enbart av vätskan i magsäcken. Den mobila applikationen får förutom information från sensorn inne i magen även information från plåstret på kroppen om hjärtfrekvens, aktivitet och kroppens position. Läs mer på: http://proteusdigitalhealth.com/