Utbildning
Publicerat: 2019-07-02

Spaning

Ny undersökning om digitalisering och skola

Ny undersökning om digitalisering och skola

Tele2 släpper nu rapporten Den digitala skolan baserad på en undersökning gjord i samarbete med Kantar Sifo och Kodcentrum. Rapporten skildrar hur elever och deras föräldrar upplever digitaliseringen av den svenska skolan samt vilka effekter den digitala skolan kan ha på barnen och skolgången. En högre digitaliseringsgrad med exempelvis programmering på schemat och tillgång till digitala verktyg kan ha positiv effekt på hur elever trivs och presterar i skolan.
Undersökningen visar att majoriteten av föräldrar och elever, oavsett ålder, vill ha mer digitalisering i skolan. Barn som får lära sig programmering och har tillgång till digitala verktyg trivs bättre i skolan. 52% av eleverna i skolor som kommit långt i sitt digitaliseringsarbete trivs mycket bra, i jämförelse med 39% av eleverna i de skolor som inte kommit lika långt. Elever i skolor som ligger i framkant säger också att de presterar bättre, har större nytta av det de lär sig och intresset för att jobba med programmering i framtiden är högre. Detta visar att tillgången till digitala verktyg och undervisning i programmering och digital kompetens ökar relevansen i undervisningen och gör innehållet mer kompatibelt med den digitala samtid vi lever i.
Med programmering på schemat visar undersökningen att dubbelt så många flickor är positiva till att jobba med programmering i framtiden än de som inte programmerar i skolan. Samtidigt säger hela 35% av flickorna jämfört med endast 10% av pojkarna som har programmering på schemat att de inte kan tänka sig att jobba med programmering i framtiden.
Många skolor har tillgång till digitala verktyg idag men trots det visar resultatet att det även i skolor som ligger långt fram i utvecklingen finns en önskan om och ett behov av att bredda undervisningen inom teknik och IT. Undersökningen visar att var tredje elev (33 %) gärna ser mer digitalisering av undervisningen, i form av exempelvis digitala prov. Bland de skolor som inte har kommit lika långt med digitaliseringen upplever eleverna att det största behovet är införandet av just digitala verktyg så som datorer och läsplattor.
 
Källa: https://mb.cision.com/Public/7793/2851168/8ec43025840b9fae.pdf