Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2023-05-03

Spaning

Oattraktivt med stökig arbetsplats

Oattraktivt med stökig arbetsplats

Det mentala välmåendet har seglat upp som arbetsgivarnas viktigaste fokusområden, visar undersökningen ”Join the Workplace Revolution” som servicebolaget Coor låtit göra bland 1 000 beslutsfattare och medarbetare i Norden. Hybridarbete är här för att stanna, men experimentfasen för de nordiska bolagen är över. Upp till 20 procent av arbetsgivarna kräver idag att medarbetarna ska arbeta heltid från kontoret medan 40 procent har bestämt ett visst antal dagar som man ska befinna sig där. Samtidigt visar Coors rapport att 40 procent av medarbetarna överväger att byta arbetsgivare om de inte får flexibilitet och möjlighet att själva välja varifrån de vill utföra sitt arbete.

Efter pandemin har trenden gått mot att dra ned på antalet skrivbord till förmån för öppna ytor där medarbetarna kan mötas och samarbeta. Årets rapport visar att många medarbetare upplever att detta gått för långt. En fjärdedel av dem listade en minskning av ljudnivån som den förändring som har störst sannolikhet att locka tillbaka dem till kontoret. Nästan lika många uppgav att de mest av allt önskade bättre tillgång till utrymmen där de kan jobba ostört. 7 av 10 bolag uppger att de har svårigheter att locka medarbetarna till kontoret. Där kan serviceupplevelsen göra skillnad. Det handlar om att skapa en helhetsupplevelse där service och olika efterfrågade tjänster bidrar till en helhetsupplevelse.

 

Källa: https://www.coor.se/framtidensarbetsplats

 

Bild: Depositphotos