Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2023-10-17

Spaning

Ökad oro över brottsligheten i samhället

Ökad oro över brottsligheten i samhället

Oron över brottsligheten i samhället har ökat kraftigt från förra året. Samtidigt är oron för att själv eller en närstående ska utsättas för brott i stort sett oförändrad jämfört med 2022. Förtroendet för polisen har minskat efter att tidigare ha ökat under flera år. Den självrapporterade utsattheten för de flesta brottstyper ligger på ungefär samma nivå som förra året. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2023 som Brottsförebyggande rådet, Brå, har publicerat.

I årets undersökning är det är 53 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten i samhället. Jämfört med 2022 är det en ökning med 7 procentenheter och det är den högsta nivån hittills i NTU. Bland kvinnor är det 54 procent som oroar sig över brottsligheten i samhället och bland män är det 51 procent.

Förtroendet för rättsväsendet som helhet, polisen, domstolarna och kriminalvården har minskat i årets undersökning. Störst minskning syns för polisen där andelen som har stort förtroende har minskat med 5 procentenheter sedan förra årets mätning (från 59 procent 2022 till 54 procent 2023). Trots minskningen i år är andelen på en högre nivå än vad den var under perioden 2007–2019.

För de flesta brottstyper, som efterfrågas i NTU, ligger andelen kvar på mer eller mindre samma nivå som 2021. Det syns dock en ökning för försäljningsbedrägeri, som har ökat från 5,7 procent 2021 till 6,1 procent 2022.

 

Källa: https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2023-10-11-nationella-trygghetsundersokningen-2023.html

 

Bild: Depositphotos