Ökning av cyberattacker mot svenska bolag

Ökning av cyberattacker mot svenska bolag

Allt fler svenska bolag rapporterar att de drabbas av cyberattacker. Närmare två tredjedelar av bolagen säger sig ha blivit utsatta för minst ett angrepp under det senaste året, vilket är cirka 30 procent fler än för ett år sedan. Dessutom räknar bolagen med att cyberbrottsligheten breder ut sig ytterligare under 2020. Detta enligt PwC:s undersökning Cyberhoten mot Sverige 2020.

63 procent av bolagen i undersökningen uppger att de har varit utsatta för minst en cyberattack under 2019. Det är en ökning i förhållande till förra årets undersökning då 49 procent gav samma svar. Många bolag misstror den svenska förmågan till skydd. 75 procent av bolagen tycker inte att det svenska samhället är tillräckligt rustat för att klara av de ökade cyberhoten.

Undersökningen visar också att så många som 78 procent av bolagen inte kan ange den totala kostnaden för hantering av cyberattacker. Det handlar om att skadorna ofta är större än vad de drabbade först tror. Först kommer de direkta kostnader till följd av till exempel utebliven drift och förlorade arbetstimmar. Redan här är det svårt att mäta omfattningen, men sedan tillkommer även mer långsiktiga konsekvenser som försämrat förtroende och ett svärtat varumärke.

 

Källa: https://www.pwc.se/sv/cyber-security/cyberbrottslighet.html

 

Bild: Depositphoto