Privatekonomi
Publicerat: 2019-09-16

Spaning

Rebtel utmanar traditionella banker

Rebtel utmanar traditionella banker

Telekomföretaget Rebtel gör nu en stor satsning och lanserar världens första digitala banktjänst för migranter, MAJORITY. Den mobila banktjänsten erbjuder ett medlemskap och är den första i sitt slag, framtagen specifikt för människor som migrerat. Till en början lanseras MAJORITY i USA. I och med lanseringen kompletterar MAJORITY sitt svenska kontor med ett amerikanskt huvudkontor i Houston, Texas. MAJORITYs app har varit live i BETA-version för inbjudna sedan april och ska öppnas för allmänheten i USA under hösten.

Se mer på: www.majority.com

Bild: Screenshot