Arbetsliv
Publicerat: 2018-11-07

Spaning

Svenskarna inte oroade för digitaliseringen av arbetsmarknaden

Svenskarna inte oroade för digitaliseringen av arbetsmarknaden

Hur kommer digitaliseringen att påverka vårt arbete? Inte speciellt mycket tror en övervägande majoritet av svenska tjänstemän i en undersökning beställd av Unit4.
En ny svensk undersökning från YouGov på uppdrag av Unit4 visar att en stor majoritet (63 procent) av svenska tjänstemän inte alls tror att digitaliseringen kommer påverka arbetsuppgifterna eller arbetet. Samtidigt tror endast 6 procent att digitaliseringen och effektiviseringen av arbetet kan komma att göra arbetsuppgifterna och jobbet överflödigt. 26 procent uppger att digitaliseringen och effektiviseringen av arbetet delvis kan komma att göra arbetsuppgifterna och arbetet överflödigt, men att det inte kommer hota alla arbetsuppgifterna.
Det finns stora åldersmässiga skillnader bland svaren i undersökningen. Exempelvis tror 47 procent av svenska tjänstemän i åldersgruppen 18–29 år att digitaliseringen inte alls kommer påverka arbetsuppgifterna eller arbetet. Samma siffra i åldersgruppen 60+ år är hela 77 procent – de äldre är alltså betydligt mindre medvetna om digitaliseringens effekter än de unga.
På frågan vad respondenterna skulle göra på arbetet om de fick timmar över under en arbetsvecka svarar 35 procent att de skulle lägga mer tid på sina huvudsakliga arbetsuppgifter, och 30 procent svarar att de skulle arbeta proaktivt med kommande projekt eller arbetsuppgifter. 13 procent uppger att de skulle utveckla sina arbetsmetoder och endast 11 procent att de skulle gå en utbildning eller kurs.
 
Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/unit4/pressreleases/svenskar-tror-inte-digitaliseringen-kommer-paaverka-arbetet-2790633