Svenskarna nyfikna på ny teknik, men skeptiska

Svenskarna nyfikna på ny teknik, men skeptiska

Intresset för röststyrda digitala assistenter för hemmet ökar snabbt globalt och utmanar nu smartphones som den främsta produkten för hemunderhållning och onlineköp, enligt Accentures nya undersökning Digital Consumer Survey 2018. I Sverige har dock intresset för dessa produkter hittills varit svalt, men med den pågående lanseringen väntas intresset öka snabbt. För en riktigt stor spridning krävs dock även tjänster på svenska.  På de stora marknaderna globalt har antalet användare av smarta högtalare ökat med 50 procent under 2017.

I USA uppger fyra av tio att de antingen redan använder sig av eller planerar att införskaffa en smart högtalare under 2018. Av dem som redan idag äger en smart högtalare uppger dessutom två tredjedelar att de använder sina smartphones i mindre utsträckning än tidigare. Framför allt är det underhållningstjänster, som att lyssna på musik, som konsumenterna använder mindre på sin smarta telefon (64 procent). Betydande minskningar har även skett för onlineköp och informationssök (58 respektive 56 procent).

I Sverige har intresset hittills varit svalare än i andra länder; endast 13 procent av svenskarna uppger att de antingen redan äger eller planerar att köpa en smart högtalare i år. Däremot är en tredjedel av svenskarna nyfikna på tekniken och hela 89 procent av dem som använder sig av smarta högtalare uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med produkten, och två tredjedelar använder tekniken dagligen eller flera gånger i veckan.

Svenskar förhåller sig även mer skeptiska till självkörande fordon än övriga delar av världen. Endast 36 procent av svenskarna är villiga att åka med som passagerare i en självkörande bil, vilket kan jämföras med 51 procent i USA. Svenskar är framför allt tveksamma till körupplevelsen och säkerheten i en självkörande bil. Man är däremot mer öppen för självstyrande fordon i kollektivtrafiken. Hälften av de tillfrågade anger att de skulle kunna tänka sig att åka med självkörande pendeltåg eller tunnelbana under 2018, och 38 procent kan tänka sig att åka med självkörande bussar.

Svenskarnas syn på Virtual Reality och Augmented Reality, eller virtuell och förstärkt verklighet, ligger dock mer i linje med uppfattningen hos konsumenter i andra länder. De tre användningsområden som både svenska och globala konsumenter främst vill använda tekniken till är för att lära sig mer om platser man besöker, följt av att lära sig nya färdigheter, och på tredje plats för att kunna skapa sig en bild av hur kläder passar. Något förvånande uppger bara 30 procent av svenskarna att man vill använda sig av tekniken till TV- och dataspel, globalt är motsvarande siffra 47 procent.

 

Läs rapporten: https://www.accenture.com/us-en/_acnmedia/PDF-69/Accenture-2018-Digital-Consumer-Survey-Findings.pdf