Hem / Boende Resa
Publicerat: 2018-12-01

Spaning

Svenskt test av ellagring i bilar

Svenskt test av ellagring i bilar

Elbolaget E.ON har inlett ett samarbete med Nissan och Kungsbacka kommun för att använda elbilar för lagring av el, på engelska Vehicle-to-grid eller V2G. Detta blir det första försöket i Sverige av denna teknik. I energiomställningen är en utmaning att sol- och vindkraft kräver just sol och vind. Det betyder att det måste finnas möjlighet att lagra elen som produceras.
V2G-laddare är en typ av snabbladdare som, utöver laddning av elbilar, fungerar V2G i försöket som backup av el bland kommunens fastigheter och, i framtiden, som stabilisering av elnätet. Det möjliggör också att bättre nyttja elen när den är billig och använda den lagrade elen när priset är högt. En lösning som är hållbar ur både ekonomisk synvinkel och när det gäller miljön.
Totalt kommer tio enheter för V2G att installeras. Arbetet kommer att inledas inom kort och E.ON har ansvaret för installation och drift av enheterna.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/eon-i-samarbete-kring-ellagring-i-bilar