Shopping
Publicerat: 2021-09-13

Spaning

Systembolaget inleder test av självutcheckning

Systembolaget inleder test av självutcheckning

Systembolaget inleder nu ett test av självutcheckning. Testet genomförs på Torsplan i Stockholm och Kungsgatan i Örebro. Testet är planerat att pågå till maj 2022 och kommer att utvärderas löpande.  I direkt anslutning till den ordinarie kassan kommer kunder kunna välja kassan med självutcheckning där vi har medarbetare på plats för att säkerställa att Systembolagets försäljningsregler efterföljs. Testet följs upp på flera sätt. Bland annat tar man hjälp av externa undersökningsföretag för att göra extrainsatta ålderskontroller och så kallade exitmätningar när kunden lämnar butiken. Man kommer också att intervjua medarbetarna i testbutikerna om deras upplevelser. Efter utvärderingen kommer beslut fattas om en eventuell utrullning till fler butiker.
 
Källa: https://news.cision.com/se/systembolaget/r/systembolaget-testar-sjalvutcheckning,c3413863
 
Bild: Press Systembolaget