Shopping
Publicerat: 2018-10-25

Spaning

Test av ansikts-igenkänning för ålders-bestämning

Test av ansikts-igenkänning för ålders-bestämning

I Storbritannien kommer försök med ansiktsigenkänningsteknik att testas i dagligvarubutiker med början nästa år. Tekniken ska snabba upp utcheckningen för kunderna och underlätta för personalen att åldersbestämma kunderna, de slipper helt enkelt göra den bedömningen själva när de ska sälja varor med åldersgräns.
Vilka butikskedjor som ska använda tekniken uppges ej men NCR som tillverkar maskinerna har tidigare levererat utcheckningsautomater till bland annat Asda och Tesco.
Systemet kräver inte att kunderna registrerar sig i förhand och ingen informations sparas efter användning.
 
Källa: https://www.telegraph.co.uk/news/2018/10/16/facial-recognition-system-approve-alcohol-cigarettes-sales-trialled/