Mat / Dryck
Publicerat: 2020-12-02

Spaning

Varannan svensk vill handla klimatsmart

Varannan svensk vill handla klimatsmart

Varannan svensk, 49 procent, försöker handla matvaror med lågt klimatavtryck. Det visar en ny Sifo-undersökning på uppdrag av Orkla i Sverige. Andelen är något högre bland kvinnor, där 57 procent uppger att de i ganska eller mycket hög utsträckning försöker handla matvaror med lågt klimatavtryck, jämfört med 41 procent av männen. Särskilt unga kvinnor i åldrarna 18–29 år vill handla klimatsmart. Bland dem är det hela sju av tio, 68 procent, som försöker handla matvaror med lågt klimatavtryck. Bara 14 procent av svenskarna tar inte alls hänsyn till matvarornas klimatavtryck när de handlar mat.
Det vanligaste sättet att gå tillväga för att handla matvaror med lågt klimatavtryck är att gå på den kunskap och de uppfattningar man redan har, så gör fyra av tio svenskar, 41 procent. Detta gäller oavsett ålder och kön. Bara 11 procent av svenskarna tittar efter klimatmärkningar för att avgöra matens klimatavtryck. Tre av tio, 32 procent, väljer ekologiskt för att handla matvaror med lågt klimatavtryck.
Bara 11 procent av svenskarna vill att matvarans klimatavtryck ska synas på förpackningen med en siffra över utsläppen, till exempel koldioxidekvivalenter per portion. Desto fler, 45 procent, skulle vilja se matvarans klimatavtryck på en skala från bra till dålig direkt på förpackningen. 26 procent skulle vilja se en märkning som en symbol eller certifiering på förpackningen och 8 procent vill inte alls se klimatavtrycket på förpackningen.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/orklasverige/pressreleases/varannan-svensk-vill-handla-klimatsmart-men-litar-mer-till-egen-kunskap-aen-klimatmaerkningar-3053318
 
Bild: Press Orkla