Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2019-09-17

Spaning

Hälften av svenskarna mäter sin träning

Hälften av svenskarna mäter sin träning

Nya digitala verktyg kommer ge individen större inflytande över sin egen hälsa. ICAs framtidsrapport visar att närmare en tredjedel (32 procent) av svenskarna skulle kunna tänka sig att dela sin persondata, exempelvis blodvärden, hjärtrytm, puls, matvanor och rörelse, med ett företag för att få hjälp med att förbättra sin hälsa. Närmare hälften (48 procent) av svenskarna anger att de redan idag använder tekniska hjälpmedel för att mäta sin träning. Rapporten visar även att 31 procent av svenskarna är villiga att göra en DNA-analys för att optimera sin kost.
 
Källa: https://www.icagruppen.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/2019/halften-av-svenskarna-mater-sin-traning-med-digitala-hjalpmedel/
 
Bild: Press Ica