Hälsa / Träning
Publicerat: 2023-04-26

Spaning

Hälsobedömning med smart personvåg

Hälsobedömning med smart personvåg

Franska WITHINGS, ett företag inom uppkopplad hälsa, har utvecklat den smarta personvågen Body Smart. Body Smart ger vikt- och kroppsammansättningsanalys samt hälsomätningar som hjärtfrekvens, visceralt fett, metabolisk ålder och basal ämnesomsättning. Body Scan bygger på WITHINGS Precision TechonolgyTM. Tekniken kombinerar flera frekvenser av bioelektrisk impedansanalys (BIA), viktsensorer och algoritmer, data som levereras till användaren i form av insikter och hälsoanalyser. Multifrekvens BIA ger viktmätningar upp till 50 gram och användare får tillgång till hälsoinsikter med hjälp av mätning av vitala hälsomått samt bedömning av hälsotillstånd.

BIA innebär att enheten sänder en svag elektronisk signal genom kroppen som mäter kroppsvävnadernas motstånd och reaktans mot strömmen. Fler frekvenser ger en mer komplett och exakt bild av kroppshälsan och kan tillsammans med algoritmerna möjliggöra en djupanalys av kroppsammansättningen genom att mäta kroppsmått som fett, muskelmassa, vätskemängd och visceralt fett.

WITHINGS Body Smart kan också mäta Basal Metabolic Rate (BMR), på svenska basalomsättning, basalmetabolism eller basalförändring. BMR är antalet kalorier som kroppen förbränner i vila och ger värdefull information om användarens övergripande metaboliska hälsa. BMR kan hjälpa användaren att bättre förstå sin allmänhälsa och ta välinformerade beslut kring kost och träning. Genom att jämföra BMR med andra i samma åldersgrupp kan Body Smart även beräkna metabolisk ålder. Funktionerna kommer att tillgängliggöras via en automatisk uppdatering från maj i år och framåt.

Vågen har även funktionen Eyes Closed Mode, som döljer användarens vikt. Vikt kan vara laddat och för den som inte känner sig bekväm med att se viktmått på displayen registreras då vikten endast i appen om funktionen aktiverats. På displayen får användaren i stället motiverande meddelanden och daglig information som antalet steg, luftkvalitet och väder. Andra anpassningsmöjligheter som medföljer är specifika program för atleter, gravida och även för familjens minsta medlemmar, bebisar. Totalt kan upp till åtta användare läggas till och få individuell information.

 

Källa: https://www.withings.com/se/en/body-smart

 

Bild: Withings