Arbetsliv
Publicerat: 2018-09-18

Spaning

Ny teknik skapar mer jobb enligt WEF

Ny teknik skapar mer jobb enligt WEF

I en stor rapport från World Economic Fourm ges en betydligt ljusare bild av framtidens arbetsmarknad, den visar att ny teknik skapar betydligt fler jobb än den förstör den kommande femårsperioden, än brukligt.
För även om tekniker som automatiserad mjukvara, artificiell intelligens och robotisering väntas göra att 75 miljoner jobb försvinner redan fram till 2022 – så väntas de också ha skapat 133 miljoner nya roller på företagen i världen.
Enligt rapporten så är drivkrafter för de nya jobben tekniktrender som att mobilt internet blir snabbare och mer tillgängligt, genomslag för artificiell intelligens, big data och molnet, men det handlar också om socioekonomiska trender som att utbildningsnivåerna i världen stiger och medelklassen framför allt i utvecklingsländer får det bättre.
Det är dock en annan typ av jobb, ”en betydande förändring” både vad gäller kompetens som krävs, geografisk placering och själva anställningsformerna. Till exempel tror WEF att heltidsanställningarna kommer att gå ner. En hel del företag kommer att använda sig av temporär arbetskraft, frilansare och speciellt utformade tjänster kopplade till projekt.
I övrigt konstateras i rapporten att företag i framtiden kommer att ta mycket mer hänsyn till var det finns kvalificerad arbetskraft när de beslutar sig för var de ska placera sina arbeten. 74 procent anser att det här är en nyckelfaktor. Däremot tappar andra faktorer i betydelse, som exempelvis flexibiliteten i lokala arbetsmarknadslagar eller närheten till råvaror.
Ännu en intressant förändring som verkar ske gäller alltså anställningsformerna, och även om nya tekniker kommer innebära fler jobb så innebär det inte automatiskt att antalet heltidsanställningar ökar. Nästan 50 procent av företagen uppger tvärtom att automation förmodligen leder till ”viss minskning” av den fulltidsanställda personalstyrkan.
World Economic Forums undersökning är gjord bland personalchefer, strategichefer och vd:ar på mer än 300 globala företag i olika branscher. Respondenterna representerar mer än 15 miljoner anställda.
 
Läs rapporten: http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2018/">http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2018/