Hälsa / Träning
Publicerat: 2018-10-08

Spaning

Konsumenterna samlar allt mer personlig hälsodata

Konsumenterna samlar allt mer personlig hälsodata

Antalet amerikanska konsumenter som spårar sin hälsodata med olika former av bärbar teknik har mer än fördubblats sedan 2013 samtidigt som de också blir mer engagerade i sin egen hälso- och sjukvård genom teknik och datadeling, enligt ny forskning från Deloitte Center for Health Solutions.
Deloittes rapport visar att användningen av digitala verktyg, appar och diagnostiska tester i hemmet ökar snabbt och att ungefär en tredjedel av konsumenterna är intresserade av att använda dessa verktyg för att identifiera symptom och för hälsovård.
De digitala verktygen har potential att medföra positiva hälsoeffekter genom snabbare diagnos, dygnet runt tillgång till hälsovård, och förmågan att känna av humör och livsstilsförändringar som kan förbättra möjligheten att följa behandlingsplaner.
Deloitte upptäckte att konsumenterna hade intresse av att använda dessa verktyg för flera ändamål. Till exempel är 51 procent av respondenterna bekväma med att använda ett hemtest för att diagnostisera infektioner innan de ser en läkare. Mer än en tredjedel (35 procent) av de svarande sa att de är intresserade av att använda en virtuell assistent för att identifiera symptom och hänvisa till en vårdgivare. Och en lika många (31 procent) är intresserad av att ansluta sig till en riktig hälso-tränare som erbjuder dygnet runt hjälp (via t ex sms) för näring, motion, sömn och stresshantering.
Användningen av digitala enheter och verktyg för att övervaka hälsan och mäta konditionsnivåerna har ökat betydligt under de senaste fem åren. Användningen av enheter för att kartlägga fitness- och hälsomålen ökade till exempel från 17 procent 2013 till 42 procent år 2018. Studien fann också att 60 procent av konsumenterna säger att de är villiga att dela med sig av personliga hälsodata från t ex appar med sin läkare för att förbättra sin hälsa.
Konsumenterna blir också mer bekväma och engagerade med olika former av bärbar teknik. Av de som använde sådan teknik under det senaste året sa 73 procent att de använde dem konsekvent, vilket är stor skillnad mot tidigare studier som visade att t ex träningsarmband övergavs efter en tid.
 
Läs rapporten: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/health-care/patient-engagement-health-care-consumer-survey.html">https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/health-care/patient-engagement-health-care-consumer-survey.html