Värderingar
Publicerat: 2019-09-23

Spaning

Etisk guide för AI på gång

Etisk guide för AI på gång

I takt med att AI och maskininlärning tar allt större plats i samhället växer kraven på etiska och rättsliga riktlinjer. I ett projekt finansierat av Vinnova och ett antal företag och myndigheter ses etiska och rättsliga utmaningar över inom fyra fokusområden: media, medicin, handel och offentlig verksamhet. Syftet med projektet är att utveckla ett ramverk för etiskt, rättsligt och socialt hållbar användning och utveckling av AI.
Läs mer om projektet här: https://www.lu.se/article/etisk-guide-for-ai-och-maskininlarning-pa-gang
Bildkälla: Depositphotos.